Qui định đặt hàng
1. LIVA chỉ chịu trách nhiệm bản quyền những hình ảnh do LIVA đăng trên web
2. Khi bạn gửi hình cho LIVA làm, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của những hình ảnh đó, LIVA sẽ không thể đi kiểm tra xem hình ảnh đó có thuộc bản quyền của bạn hay không và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề bản quyền nếu có
3. LIVA tuyệt đối không chia sẽ hình ảnh của quý khách nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của quý khách cho 1 bên thứ 3 trừ khi được đòi hỏi bằng văn bản chính thức của cơ quan quản lý nhà nước
4. LIVA sẽ từ chối làm những hình ảnh trái thuần phong mỹ tục và trái qui định của pháp luật